Етична икономика
|

Етична икономика

Етична, защото водещият принцип не е печалбата (която е индикатор за ефективността, а не целта на икономиката – ресурсното обезпечаване на нацията), а социалната справедливост и минимален отпечатък върху природата и живота на местните общности.

Модерното робство и свръх-концентрация на ресурсите
| |

Модерното робство и свръх-концентрация на ресурсите

Модерното поробване е целенасочен процес на заграбване на ресурсите на мнозинството от елит чрез механизмите на глобализация и изменение на ценностите (обезличаване ролята на семейството), диети (производство на 3 глобални култури води зависимост и свръх-концентрацията на земя), икономически, финансови, геополитически…

ЗАГРАБВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА

ЗАГРАБВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА

Държавата е собственост на нацията, но все по-често покрай икономическите кризи, ръста на външния дълг и икономическата престъпност чрез публично частни партньорства и изкуствени фалити се говори за заграбването й и преминаване на активите й в частни ръце. Това се…

ПАРИ И ДЪЛГ
| | |

ПАРИ И ДЪЛГ

Фиатните пари – ограбване на държавите, индивидите и природата Откакто парите загубиха златното си покритие през 80те се превърнаха във валути или фиатни пари без покритие, чрез ефекта на Кантийон: първите ползватели са облагодетелствани за сметка на последните – механизъм…

Пирамида на ограбването

Пирамида на ограбването

Пирамидата на ограбване огранизира различните видове ограбване подредени според размера и обема на проектите. Идеята е да се види в цялост мащаба и организираността в заграбването на публичната собственост и природните ресурси, в контекста на процесите на глобализация. Тя има…

Ограбване и заграбване
|

Ограбване и заграбване

ОГРАБВАНЕ и ЗАГРАБВАНЕ – определения и видове Ограбването е добре дефинирано в българския тълковен речник като силово присвояване, законно или не, на пари, ценности и др. В този сайт ще разглеждаме по-скоро ограбването на публичните средства и ресурси и ограбването…

Концепцията за OGRABVANE.com

Концепцията за OGRABVANE.com

Сайтът има за цел да опише различните форми на ограбване, които се случват съзнателно и организирано в обществото. Целта му не е да замества държавните структури в борбата им с организираната престъпност, а по-скоро да повиши съзнанието за несправедливостта в…