Мрежа от живи места

Мрежа от живи места

През 2020 година има забележителен ръст на преместване на хора от градовете към селата в България. След 2010 година всяка година средно около 20 хиляди българи избират този път. Обикновено това са млади пенсионери или земеделци, които променят адресната си…

Юнгерсайм – една община в екологичен преход

Юнгерсайм – една община в екологичен преход

Международният шампион на градовете в преход е една малка френска община. Многобройните инициативи позволяват на този малък град с население 2200 души в региона Алзас да намали драстично своя екологичен отпечатък. Община Юнгерсайм стартира през 2009 г. програма за демокрация…

Кооперативният човек

Кооперативният човек

Историята на кооперативното движение в България е олицетворение на специфичния характер на българската икономика, в която липсата на капитали винаги е бил фундаментален проблем. В своята последна книга президентът д-р Жельо Желев споделя мисли за митовете и легендите на прехода…

Методика на обратната миграция

Методика на обратната миграция

През годината на карантина много градски хора започнаха да живеят своята селска мечта. Това е кратка равносметка и опит за прогноза какво предстои след края на Ковид-19 кризата. От Освобождението до началото на комунистическия период България е традиционна селска държава….

Неформална икономика – предприемачество на сянка

Неформална икономика – предприемачество на сянка

В годините на зрял социализъм в България се наблюдава рязко увеличаване на примерите за „неформална икономика“. Този феномен се появява като обект на научен интерес в началото на 80 те години на XX век. Той произтича от особеностите на официалната…

Цвете за жените активисти!

Цвете за жените активисти!

Обикновено казваме, че март е женския месец от годината. Времето се променя внезапно, преминават снежни бури, след тях напича ярко слънце. Всички очакваме пролетта и усещаме притаената надежда за нещо ново, свежо и добро. В началото на първият пролетен месец…

Битката на карашчани за водата
|

Битката на карашчани за водата

Село Карайсен е разположено в средата на Дунавската равнина, на главния път между Павликени и Свищов. Сведения за съществуването на селището датират от XVIII век. За туристите е известно като мястото, където се е провела първата битка на четата на…

Все още има алтернатива за Кресненското дефиле
| |

Все още има алтернатива за Кресненското дефиле

Правителството вече избира изпълнител за оспорваната от природозащитниците отсечка през дефилето, но според Десислава Стоянова от сдружение „За Земята“ и член на „Да спасим Кресненското дефиле“, все още може цялата магистрала да мине по източния обход – там, където според…

Етична икономика
|

Етична икономика

Етична, защото водещият принцип не е печалбата (която е индикатор за ефективността, а не целта на икономиката – ресурсното обезпечаване на нацията), а социалната справедливост и минимален отпечатък върху природата и живота на местните общности.