Мрежа от живи места

Мрежа от живи места

През 2020 година има забележителен ръст на преместване на хора от градовете към селата в България. След 2010 година всяка година средно около 20 хиляди българи избират този път. Обикновено това са млади пенсионери или земеделци, които променят адресната си…

Юнгерсайм – една община в екологичен преход

Юнгерсайм – една община в екологичен преход

Международният шампион на градовете в преход е една малка френска община. Многобройните инициативи позволяват на този малък град с население 2200 души в региона Алзас да намали драстично своя екологичен отпечатък. Община Юнгерсайм стартира през 2009 г. програма за демокрация…

Кооперативният човек

Кооперативният човек

Историята на кооперативното движение в България е олицетворение на специфичния характер на българската икономика, в която липсата на капитали винаги е бил фундаментален проблем. В своята последна книга президентът д-р Жельо Желев споделя мисли за митовете и легендите на прехода…

Методика на обратната миграция

Методика на обратната миграция

През годината на карантина много градски хора започнаха да живеят своята селска мечта. Това е кратка равносметка и опит за прогноза какво предстои след края на Ковид-19 кризата. От Освобождението до началото на комунистическия период България е традиционна селска държава….

Неформална икономика – предприемачество на сянка

Неформална икономика – предприемачество на сянка

В годините на зрял социализъм в България се наблюдава рязко увеличаване на примерите за „неформална икономика“. Този феномен се появява като обект на научен интерес в началото на 80 те години на XX век. Той произтича от особеностите на официалната…

Фолклорна икономика –  „успехите“ на проектното мислене

Фолклорна икономика – „успехите“ на проектното мислене

Много често в приказките краят е щастлив и героите се обичат за вечни времена. В реалният живот това рядко се случва. В родината на Мечо Пух се замислиха как живеят в безкрайното щастие на Европейския съюз и разколебани от розовите…

Цвете за жените активисти!

Цвете за жените активисти!

Обикновено казваме, че март е женския месец от годината. Времето се променя внезапно, преминават снежни бури, след тях напича ярко слънце. Всички очакваме пролетта и усещаме притаената надежда за нещо ново, свежо и добро. В началото на първият пролетен месец…